Jakob Mathiassen: Beton (2011)

 

At den Kirkske impuls stadig lever, beviser den usædvanlige bog ”Beton” af betonarbejderen og forfatteren Jakob Mathiassen. I denne romanfortælling bliver proletarernes liv fortalt i dagens tid og det på sit mest eksponerede sted. Hvad der på Kirks tid var ”Børsterne”, vej- og høftearbejderne, det er i dag betonarbejderne, mænd, som i al slags vejr står på nationens store byggepladser og skifter fra plads til plads, når nye ordrer kræver det. I hårdt, glasklart, i overraskende rammende sprog, helt uprætentiøs, dog ikke uden humor, fortæller Mathiassen uden omsvøb om de gamle og nye problemer, som disse har, som disse ”Daglejere” har – som han hele tiden siger. De ældgamle konflikter er dem mellem arbejdstager og arbejdsgiver, er de menneskelige gniderier, arketypisk er den rå omgangstone, men også den sig bagved skjulende humanisme. ”En bajer”, en øl efter fyraften hører med dertil og ikke sjældent også excessen – når et autenticitetsbevis af typen Cilius var nødvendigt, så blev det tilvejebragt og netop den store historiske afstand beviser problemernes uforanderlighed så vel som ægtheden af Cilius-typen. Beriget gennem erfaring, havde disse mænd arbejdet sig frem til en særlig medfølelse, et sammenhold – nogle gange kun taktisk –,  beskrevet med et antikveret forekommende ord, som Mathiessen gerne benytter uden synlig generthed: Solidaritet. Også 80 år efter Kirks store romaner er fagforeninger, strejke og fællesskab vigtige temaer. Også når det udadtil bliver undgået, at vise følelser, så skinner de dog overalt igennem den grov-grå facade.   

 

Men det postmoderne samfund stiller også nye krav: Fjernøstlige immigranter skal integreres, polakker og tyskere og med dem skal man omgås med ængstelse og fordomme. Moderne livsstil, åbne forhold, hastighed, international konkurrence osv. skaber situationer, hvorom Kirk intet kunne ane.

 

Mathiassen arbejder ikke tilfældigt som medarbejder ved det traditionelle tidsskrift ”Arbejderen”, DKP’s organ – i bogen holdt han sig imidlertid tilbage for politiske udsagn.     

 

 

 Beton

 

Litteratur:

Jakob Mathiasen: BETON. Historier fra skurvognen. Informations Forlag. København 2001

 

©Text Jörg Seidel

© Oversættelse Poul Klein

Joomla templates by a4joomla